• Marktleider in 3D Printing
  • Hoogwaardige service en support
  • Fysieke showrooms

Garantiebepalingen

Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Deze garantie doet niets af aan de wettelijke garantie.

De fabrieksgarantie geldt minimaal 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het product anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. 


Er is geen garantie in het geval van:

  • een gebrek ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
  • onjuiste opslag of onderhoud door de consument;
  • wanneer wijzigingen zijn aangebracht die niet bevestigd dienen te worden of wanneer het product anders is aangepast dan op de voorgeschreven wijze;
  • andere omstandigheden waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen die voor risico van de consument komen, waaronder het gebruik in bepaalde weersomstandigheden.

Wij adviseren om bij levering van het product het product te onderzoeken zodat eventuele gebreken zo snel mogelijk kunnen worden opgespoord. Ontdekt u een gebrek? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op, zodat we gezamenlijk een oplossing kunnen zoeken. Het kan zijn dat wij hierbij vragen om het product naar ons terug te sturen, of om foto's op te sturen, zodat wij het gebrek kunnen onderzoeken.

Blijkt een product beschadigd of anderszins gebrekkig te zijn door uw toedoen, dan kunnen wij (een deel van) de kosten die wij hiervoor hebben gemaakt (bijvoorbeeld onderzoekskosten) aan u doorberekenen.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »